top of page

OFERTA PRZEDSZKOLA

 Naszym przedszkolakom zapewniamy:

 • fachową i troskliwą opiekę w godz. 7:00 do 16:00;

 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka;

 • domową atmosferę, serdeczność, zrozumienie dla wielkich problemów naszych małych przedszkolaków;

 • indywidualną pracę z dzieckiem uzdolnionym;

 • indywidualną pracę z dzieckiem wymagającym wsparcia i dodatkowej pracy;

 • indywidualne zajęcia logopedyczne;

 • atrakcyjne imprezy przedszkolne;

 • uczestnictwo w konkursach – plastycznych, tanecznych, recytatorskich;

 • sztukę bliżej dziecka – organizowanie w przedszkolu co miesiąc spektakli teatralnych oraz warsztatów edukacyjnych;

 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych;

 • korzystanie i wypożyczanie książek z biblioteki przedszkolnej.

 

Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu realizowane są według Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, dostosowane do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców

 

 • zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci;

 • dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków;

 • tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę;

 • wykorzystujemy w pracy różne metody nauczania, które zapewniają wychowankom twórczy i aktywny sposób na osiągnięcie sukcesów;

 • uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka;

 • posiadamy duży, przestrzenny, bezpieczny, dobrze zagospodarowany plac zabaw;

 • promujemy zdrowy styl życia;

 • różne uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi osobami;

 • promujemy umiejętności dzieci poprzez udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez placówki i instytucje lokalne;

 • dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole;

 • zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dziecka i zgodne z oczekiwaniami rodziców;

 • prowadzimy w grupie „zdrowe urodzinki” – wspólnie świętujemy i cieszymy się razem z jubilatem!

 

W przedszkolu organizowane są:

- bezpłatne zajęcia dodatkowe:

 • Religia;

 • Rytmika;

 • Język angielski;

 • Indywidualna pomoc logopedyczna.

 

-  zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci:

 • Logorytmika;

 • Tańce tradycyjne i nowoczesne;

 • Zajęcia ruchowe z piłką.

 

Ponadto!

DZIECI mają możliwość rozwijać swoje umiejętności i wzbogacać doświadczenia poprzez:

I. Zgodnie z ustalonym czwartym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 „Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów” w naszym przedszkolu będzie realizowany program „Matematyka dla małego smyka”. Program ten opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę i działaniu za pomocą konkretów
i praktycznych ćwiczeń. Cele programu edukacyjnego są skorelowane z celami zawartymi
w Podstawie Programowej – obszar IV (12,13,14,15,16) i zostały ujęte w 7 zagadnień, które zarazem są celami ogólnymi:

 • 1. Orientacja przestrzenna, czyli kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i swobodnie rozmawiać o tym, co się wokół niego znajduje. Umiejętności te przydadzą się w szkole na lekcjach matematyki i środowiska społeczno-przyrodniczego.

 • 2. Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania obejmuje proces począwszy od liczenia konkretnych przedmiotów, przez liczenie na palcach
  aż do rachowania w pamięci.

 • 3. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania. Celem jest tu dobre przygotowanie dziecka do zrozumienia pojęcia liczby naturalnej, które jest przecież kształtowane na lekcjach matematyki w klasie pierwszej.

 • 4. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości w zakresie dostępnym sześciolatkom. Będzie to potrzebne w szkole, a także w życiu codziennym. Mierzenie płynów –to ćwiczenia, które pomogą dzieciom zrozumieć, że np. wody jest tyle samo, chociaż
  po przelaniu wydaje się jej więcej lub mniej. Doświadczenia te ułatwią dziecku zrozumieć sens mierzenia i rozwiązywanie zadań.

 • Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia. Obejmuje także kształtowanie ważnych czynności umysłowych potrzebnych dzieciom do rozwiązywania zadań.

 • 5. Intuicja geometryczna, czyli kształtowanie pojęć geometrycznych w umysłach sześciolatków.

 • 6. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych jest dalszym doskonaleniem umiejętności rachunkowych dzieci i stanowi przygotowanie ich do tego, co będą robiły
  na lekcjach matematyki w szkole.

 • 7. Konstruowanie gier przez dzieci hartuje odporność emocjonalną i rozwija zdolności
  do wysiłku umysłowego. Jest to także dalsze ćwiczenie umiejętności rachunkowych dzieci.

 • Program „Matematyka dla małego smyka” zakłada realizację treści matematycznych w grupie dzieci 5,6 - letnich. Daje również szansę na tworzenie sytuacji umożliwiających współpracęz rodzicami poprzez organizowany konkurs matematyczny.

 

II.  Jako Przedszkole bierzemy udział w ogólnopolskim programie prozdrowotnym „Akademia Aquafresh” mający na celu prawidłowe dbanie o higienę jamy ustnej;

III. Bierzemy udział w objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców". 

Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa  wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem lekcji.

RODZICE mają możliwość:

 • udziału w spotkaniach, uroczystościach, i zabawach integracyjnych dla nowych przedszkolaków;

 • otwartość na współpracę oraz bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka;

 • pomoc i wsparcie w działaniach wychowawczych;

 • w naszej bibliotece udostępniamy literaturę o tematyce wychowawczej i nie tylko dla rodziców;

 • co miesiąc wydajemy biuletyn przedszkolny „Ochronić wychowując” – w którym zawarte są między innymi bieżące wydarzenia, artykuł godny uwagi oraz zadanie dla przedszkolaka.

 

Uroczystości w naszym PRZEDSZKOLU

 • Msza Święta rozpoczynająca nowy rok przedszkolny;

 • Prowadzenie Modlitwy Różańcowej;

 • Bal Aniołów – zabawa andrzejkowa;

 • Spotkanie ze Świętym Mikołajem;

 • Wigilia dla przedszkolaków;

 •  Świętowanie Dnia Babci i Dziadka;

 • „W karnawale same bale” – karnawałowy bal przebierańców;

 • Adoracja dzieci przy Bożym Grobie;

 • „Święto Rodziny” - Dzień Mamy i Taty;

 • Przedszkolny dzień sportu;

 • Dzień Dziecka;

 • Wycieczka dzieci, rodziców i nauczycieli;

 • Dni otwarte dla dzieci, które po raz pierwszy zostały przyjęte do przedszkola;

 • Uroczyste pożegnanie przedszkola.

 

To, co dla nas ważne w wychowaniu!

 • dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych, fantazji i wyobraźni dziecięcej

 • rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą;

 • wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek;

 • dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich;

 • wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową;

 • rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie;

 • kształtujemy podstawowe zachowania społeczne oraz moralne.

 

bottom of page