top of page

     REGULAMIN

   KONKURSU PLASTYCZNEGO

„bł. Edmund w oczach dziecka”

 

W związku z realizacją programu rocznego:

„Na Edmundowych ścieżkach prawdy, dobra i piękna”

oraz zbliżającą się 25 rocznicą beatyfikacji bł. Edmunda Bojanowskiego
ZAPRASZAMY do udziału w konkursie

 

 

 

 1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Przedszkole Niepubliczne – Ochronka św. Józefa.

 2. Konkurs rozpoczyna się 17 października 2023r. i trwać będzie do 7 listopada 2023r.(czas składania prac).

 3. Temat prac konkursowych: „Błogosławiony Edmund w oczach dziecka”.

 4. W konkursie mogą brać udział tylko dzieci uczęszczające do naszego przedszkola.

 5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pracy w okresie trwania konkursu do wychowawcy prowadzącego grupę.

 6. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami plastycznymi, własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej niepublikowanymi.

 7. Każdy uczestnik konkursu może przekazać jedną pracę w formacie A4.

 8. Każda praca powinna zostać podpisana imieniem i pierwszą literą nazwiska. Dane posłużą w procesie wyłonienia zwycięzców. Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 9. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

 10. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, pomysłowość i oryginalność.

 11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 13 listopada 2023r. poprzez wywieszenie listy laureatów na tablicy w holu przedszkola.

 12. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i upominek. Zwycięzcy konkursu dodatkowo otrzymają nagrody.

 13. Wręczenie nagród nastąpi 16 listopada 2023r. w Przedszkolu.

 14. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.

 15. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w Przedszkolu oraz publikację fotografii prac na stronie przedszkola i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek – Prowincja Tarnowska.

 16. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 17. Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu: s.Angelika Stala.

 

               

 

 

blogoslawiony-edmund-boj_5927.jpg
bottom of page