top of page

Program wychowania przedszkolnego

"Od dzieci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości"

 

Błogosławiony Edmund Bojanowski tworząc ochronki dla dzieci, zabiegał o dogłębne określenie wszelkich szczegółów dotyczących wczesnego wychowania dziecka. Wychowanie rozumiał jako wprowadzanie dziecka od najmłodszych lat w świat wartości, które tkwią w sferze religii, natury i historii. 

Koncepcja pedagogiczna bł. E. Bojanowskiego znalazła wyraz w opracowanym przez Siostry Służebniczki programie wychowania przedszkolnego i realizowana jest do dziś w Ochronkach, które są formą edukacji przedszkolnej prowadzoną przez Siostry Służebniczki. Program ten realizowany jest w naszej tarnowskiej Ochronce.

 

Celem „Programu wychowania Przedszkolnego według koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego „OD DZIECI TRZEBA ZACZĄĆ”  

jest integralne wychowanie i pełny rozwój dziecka, w odniesieniu do chrześcijańskiego systemu wartości oraz jego udostępnienie dla nauczycieli, dla których cele wychowania są zbieżne z niniejszym programem. Program przeznaczony jest dla przedszkoli katolickich. Program wychowania przedszkolnego – jako pełny opis zadań wychowawczych i dydaktycznych jest zorientowany na osobę dziecka z uwzględnieniem jego indywidualności, specyfiki rozwoju, potrzeb opiekuńczych i całej dotychczasowej historii jego doświadczeń społeczno - kulturowych. Integralną częścią programu jest praca wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna każdego nauczyciela w odniesieniu do celu zawartego w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W tym względzie wyznacza się zadania w zakresie rozwoju:

- fizycznego

- psychicznego

- umysłowego

- społeczno – moralnego

- kulturowego

- religijnego

Realizacja niniejszego programu wychowania przedszkolnego, ściśle połączona z działaniami opiekuńczymi, obejmuje spektrum zadań w zakresie trzech obszarów:

- wychowania

- zdobywania wiedzy istotnej dla wychowania

- kształcenia umiejętności istotnych dla wychowania

 

Decyzja oddania dziecka do naszej Ochronki jest równoznaczna

z akceptacją naszych zasad wychowania.

bottom of page