Ramowy rozkład dnia

 

 

7:00 – 8:30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne

 • zabawy swobodne, spontaniczne według zainteresowań dzieci

 

8:30 – 9:00 ZAJĘCIA PORANNE

 • wprowadzenie w tematykę dnia

 • ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe według pomysłu nauczyciela

 

9:00 – 9:15 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

 • wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych i samoobsługowych

 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania

 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

 • modlitwa poranna według zaleceń bł. Edmunda Bojanowskiego

 

9:15 – 9:45 ŚNIADANIE

 • zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku

 • zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy

 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania

 

9:45 – 10:30 ZABAWY DOWOLNE

 • zabawy swobodne, spontaniczne zainicjowane przez dzieci

 

10:30 – 11:30  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, CZYNNOŚCI OBJĘTE TEMATYKĄ PLANÓW DZIENNYCH

 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych

 

11:30 – 12:00 POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

 • organizowanie zabaw na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki

 

12:00 – 12:15 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

 • modlitwa 

 • zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad hieny i kulturalnego zachowania

 

12:15– 12:45 OBIAD

 • zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy

 • rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami

 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu

 

12:45-14.20   ZABAWY ZESPOŁOWE, TEMATYCZNE, KONSTRUKCYJNE  Z WYKORZYSTANIEM  

                    TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI DZIECI W SALI

 • poobiedni odpoczynek, 

 • słuchanie Pisma Świętego lub innych książek

 • zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnej

 • prowadzenie obserwacji

 • utrwalenie wiadomości, karty pracy, zajęcia dodatkowe, rozwijanie zainteresowań

 

14:20 – 16:00 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na świeżym powietrzu

 • kontakty indywidualne z rodzicami, czynności organizacyjne